lørdag 1. november 2008

referat hyttetur 08

DAG 1 – fredag 10.10.08

Etter en for enkelte strabasiøs fottur, ankom vi KSI hytta i Nordmarka i 8 tiden fredag kveld. En gjeldende tradisjon i gruppa synes å være å kombinere denne fotturen med inntak av alkoholholdige drikkevarer. Øl synes her å ha fungert greitt, det samme kan sies om Baileys på flaske. Vin i pappbeger tilrådes ikke. Om dette rett og slett skyldes vanskeligheter med store pappbeger fra Narveses i kombinasjon med ulendt terreng, eller enkelte deltageres koordinasjonsferdigheter spekuleres det ikke i.

Enkelte av deltakerne, mange som forøvrig har deltatt på en slik hyttetur før og burde vite eller huske mer av veien, stoppet opp for å ringe/lure/høre med noen om de var på rett vei, eller om de var helt ute av kurs. Etter en tenkepause med tilhørelig alkoholservering, fant gruppa ut at hytta befant seg rundt neste sving. Fint å komme frem uthvilte da iallefall?

Stikkord for kvelden videre er funn av øl i kjeller, mimelek, inntak av øl funnet i kjeller. Undertegnedes entusiasme for pkt 1 og 3 medfører imidlertid vansker med å gjengi i detalj det aktuelle hendelsesforløpet :)

Middagen slash nattmaten ble servert. Dette synes å være en tradisjon i gruppa. Undertegnede oppdaget videre at det i hytta også befant seg en badstu, og etter diverse mislykkede forsøk på å få denne i gang fant noen av gutta en knapp som viste seg å være utslagsgivende. Forslaget om badstu kl 0300 ble i første omgang ikke mottatt med jubel, men etter at to av jentene gikk foran som et godt eksempel, kom guttene etterhvert tuslende etter. Noen av bildene fra nevnte hendelse kan lastes opp dersom dette vurderes som hensiktsmessig.

DAG 2 – lørdag 11.10.08

Selv om ”dag 1” og ”dag 2” kanskje for mange fortoner seg heller kontinuerlig, begynte det de fleste kanskje vil tenke på som ”dag 2” med en på forhånd planlagt treningsøkt. Dette innebar i første omgang en lang (kjempelang?) løpetur i, det som iallefall undertegnede vil betegne som meget kupert terreng. Selv om enkelte kom i mål litt etter de andre, kan det vel sies at samtlige gjennomførte treningen på en tilfredsstillende måte? :) Etter løpingen var det brannmannsløft og andre løft, etterfulgt av veldig mange karatespark og slag med tilhørende kiaj (hvordan staves dette?). I hvilken grad sistnevnte medførte undring eller frykt hos tilfeldige turgjengere er et godt spørsmål.

Til tross for bekymringer fra styret i forkant om hvordan dusjing av så mange svette mennesker skulle organiseres, synes gjennomføringen av dette å ha gått rimelig greitt. Etter dusjing ble det inntatt frokost, og påfølge formiddagslur for enkelte foran peisen. Videre på dagen synes det å ha blitt organisert en ny trening like utenfor hytta.

Et grundig og tidsriktig referat for kvelden vanskeliggjøres også i dette tilfellet av punkt nevnt under ”dag1”. Stikkord var morsomme leker, øl, quiz. De spørsmålene Tone laget var veldig bra, og undertegnede beklager kverulering i forhold til i hvilken grad ”great barrier reef” som svar på ”Hva er verdens største levende organisme?” er riktig, eller om et kanskje mer riktig svar ville vært ”korallrev”.

Since there are some individuals in the group who does not speak norweagian, at least one paragraph should be written in english J Vielleicht wenn ich zo viel bier trinke, dann spreche ich auch deutch :). Communicating in English does not seem to have caused major problems on this trip. A potential misunderstanding did however occur when one member of the group wanted to convey his or hers experiences of the previously mentioned running and lifting. “Oh, I am stiff in the ass”, did not seem to be the most appropriate way of expressing this. “Jeg er støl i rompa” does also not seem to translate to “I am sore in the ass”. After discussing this for a while, an agreement was reached that “I have sore muscles in my butt” was the best was to ensure the message was understood correctly.

Det må videre nevnes at gårsdagens skepsis blant gruppemedlemmene i forhold til badstu på natten nå synes å ha forsvunnet :)

DAG 3 – søndag 12.10.08

De fleste av deltakerne synes å være i fine i kontakten og i god form søndag morgen. Det må kanskje nevnes at undertegnede hadde et lite uhell på morgenen, som kanskje på mange måter skyldes vansker med koordinering. Kanskje alkoholindsert, eller kanskje på grunn av god innsats og påfølgende støle musker som følge av gårsdagens trening? J Det må forøvrig nevnes at suppen var ment å være nattmat, og at en uttømming av suppen på søndags morgen ikke kan sies å ha ødelagt det supper var tenkt å være :)

Etter god innsats i forhold til rydding og vasking, forlot deltakerne hytta en og en. Mange valgte å kjøre bil tilbake, mens noen angivelig ruslet avgårde.

Som en oppsummering kan det vel sies å ha vært en vellykket hyttetur? Badstu på natten synes å være en fin tradisjon det kan være verdt å ta med videre. Litt hyppigere måltider er kanskje også et viktig stikkord, noe som kanskje i neste omgang også vil medføre et noe fyldigere og mer detaljert referat :)

1 kommentar:

Tone sa...

Kverulere? Javisst. For future reference, neste gang jeg opptrer som quizmaster skal jeg ha med en sprayflaske med vann for dem som ikke greier aa slutte aa skravle (*host, kremt*, VIGGO!), saa kanskje det blir mulig aa hoere seg selv tenke. Foroevrig vil jeg bare ha en ting nevnt: Det gir ikke mening aa svare 'korallrev' paa spoersmaal om verdens stoerste levende organisme, like lite som det gir mening aa svare 'skyskraper' om verdens stoerste bygning. Om verdens stoerste pattedyr svarer man blaahval, og nevner ingen spesifikke blaahvaler ved navn. Aarsaken til at korallrev havner naermere kategorien bygning enn dyr i dette tilfellet, er at - som bygninger, men ikke som dyr - er de stasjonaere, som gjoer at de lett kan kartlegges mht. posisjon og stoerrelse, og de varierer i utstrekning fra svaert smaa til svaert store. Man vet ikke hvilken blaahval som er stoerst, fordi de svoemmer rundt hele tiden, men til gjengjeld holder de seg innenfor et relativt smalt intervall saann rent stoerrelsesmessig. Derfor er det Great Barrier Reef som er det korrekte svaret, og ikke 'korallrev'. Takk for meg!