søndag 28. mars 2010

Innsamling av karatedrakt

Noen i det norske karatemiljøet, blant andre et av vårt tidligere medlem, Joe, arbeider med å fremme karatesporten i Algeria. I den forbindelse samler de inn karatedrakter som de kan ta med seg ned dit. Hvis noen har brukte (eller nye) karatedrakter de kan gi fra seg som er brukbare er de hjertelig velkomne til å bidra. Ta kontakt med meg.

Det er alltid kjekt å høre om noen som bruker karate til noe positivt utover det vanlige. Hvis det er noen av de mange engasjerte sjelene i OSI Karate som ønsker å engasjere det norske karatemiljøet til et godt formål er det bare å ta kontakt med noen av lederne i klubben, så bringer vi det gjerne videre. Veien til nøkkelpersoner i Karate-/Kampsportforbundet og andre klubber er mye kortere enn det mange kanskje tror, og de er åpne for all slags henvendelser.

Ingen kommentarer: